Mã bưu chính các tỉnh ở Việt Nam

Dưới đây là mã bưu chính (Zipcode) của 63 tỉnh thành trên cả nước, mã này thường được dùng khi đăng ký các tài khoản hay thanh toán quốc tế.

Bài Hot